Forwm Clwb Rhwyfo'r Borth Dewch o hyd i ni ar Facebook Ynyslas Boatyard Ynyslas Boatyard Gwisg Clwb Rhwyfo'r Borth

Tanysgrifiwch i Restr Bostio Clwb Rhwyfo’r Borth

Er na wnaethom cyflawni ein nod o orffen yr Her Geltaidd 2010 (gwelwch ein Hadroddiad ar y ras) rydym wedi parhau i godi arian ar gyfer ein helusen Mind.

Gwelwch tudalen Rhaglen y Tymor Clwb Rhwyfo’r Borth i ymaelodi ac i ddarganfod mwy am rasys cyngrhair cychod hir geltaidd.

Borth Rowing Club at Ynyslas Boatyard Mae gan Glwb Rhwyfo’r Borth tua 20 o aelodau o bob oed a phob gallu. Rydym yn rhwyfo bob wythnos yn ein dau Cwch Hir Geltaidd trwy’r flwyddyn, cystadlu mewn rasys trwy’r haf, ac mae yna bob amser croeso i aelodau newydd. Cysylltwch â ni am fwy o fanylion.

Ein prif nod yw i gadw’r agwedd hwyl yn y camp a i fwynhau ein hamser yn rhwyfo yn amgylchiadau brydferth Y Borth a foryd yr Afon Dyfi ond rydym hefyd yn gweithio tuag at gystadlu yn yr Her Geltaidd 2010 (ar Fai y 1af 2010) a buddigoliaethau yng Nghyngreiriau Cychod Hir Geltaidd Cymru yn y dyfodol!

Rydym yn hyfforddi pob dechreuwr a ddarperir yr hyfforddiant gan hyfforddwyr cymwysiedig lefel 2 ARA. Rydym yn annog bobl o bob oed i gymryd rhan (o 12 i 60+).

Rydym yn cystadlu yn y rasiau amrywiol – gwelwch ein Adroddiadau Rasys i weld pa mor dda yr ydym yn ei wneud.

Rydym wedi ein hymgartrefi Iard Gychod Ynyslas, gweler map, ar lannau’r Afon Leri. Cedwir ein cychod efo caniatad caredig Richard a Lloyd.

Rydym fel arfer yn lansio o lithrfa Iard Gychod Ynyslas (tu hwnt i’r siediau fawr) i fewn i Foryd y Dyfi ond rydym hefyd yn lansio o lithrfa gorsaf bad achub RNLI yn Y Borth (gweler Gwefan Bad Achub Y Borth neu Gwefan RNLI Y Borth) pan fo’r tywydd yn dda.

Cysylltwch â ni ac ymunwch am hwyl a ffitrwydd.

Hoffwn ddiolch i’n cefogwyr am eu cefnogaeth caredig:

Ynyslas Boatyard Storio Cychod, Lansio a Thrwsio Ynyslas, Y Borth, Ceredigion, SY24 5LB 07795 097869
BHB Architects Gwasanaethau Pensaernïol, Technegol a Gweinyddol Georgian House, 24 Bird st, Lichfield, WS13 6PT 01543 254357
Lightwood Saddle Gwneuthurwr Pennaf Coed Cyfrwyon y DU 24 Parc Menter Pendre, Tywyn, Gwynedd, LL36 9LW 01654 712314
Lloyd’s Animal Feeds Un o Gynhyrchwyr a Ddarparwyr Mwyaf Bwydydd Anifeiliaid Amaethyddol y DU Langport, Shropshire, Wrexham and Darlington.
Oriel Tir A Môr Gallery Fframio Lluniau – Siop Goffi – Oriel Stryd Fawr, Y Borth 01970 871042
Boulders Coffee Lounge Bwydydd o Safon, Coffi Gwych, Golygfeydd Anhygoel Stryd Fawr, Y Borth 01970 871943
Cigydd Bow Street Cigoedd o Safon a Chaffi Pendre/Penygarn, Bow Street, SY24 5BQ 01970 828447
ABBO’S Pysgod Ffres Wedi’i Ddal yn Lleol Stryd Fawr, Y Borth
Borth Tandoori Bwyd Rhagorol o Fangladesh Stryd Fawr, Y Borth, SY24 5JF 01970 871111

Rydym yn gysylltiedig â Chymdeithas Rhwyfo Môr CymruWSRA sydd yn gweithredu o fewn Rhwyfo Cymru